English Version

Programe de cercetare, Granturi - Fac. de Mat. si Inf.

 

 Modelling uncertainty in non-classical logics 

Contract nr. 200/01/10/2015 finantat de CNCS-UEFISCDI

 "Grupuri, grupuri cuantice, coringuri si teoria reprezentarii" 

 "Groups, quantum groups, corings and representation theory" 

Programul de cercetare face parte din Planul National de Cercetare, Dezvoltare si Inovare PN II, Programul "IDEI".

 "Geometrie de contact, complexa si quaternionica
pe varietati conforme si Riemann" 

Tema face parte din Programul National de Cercetare de Excelenta (CEEX-2006), Modulul 1.

Proiecte de cercetare pentru tineri cercetatori

 "Probleme recente in teoria subvarietatilor" 

Tema face parte din Programul National de Cercetare de Excelenta (CEEX) Modulul II - Proiecte de Dezvoltare a Resurselor Umane pentru Cercetare.

Tehnici statistice de Data Mining pentru

 "Software bazat pe metode avansate de decizie pentru o agricultura durabila" 

Tema face parte din Programul National de Cercetare de Excelenta (CEEX) Modulul I - Proiecte de cercetare-dezvoltare complexe.

Instrumente pentru promovarea domeniului

 "Luarea deciziei multi-atribut" 

Tema face parte din Programul National de Cercetare de Excelenta (CEEX) si este o componenta a Proiectului Instrumente la nivel de excelenta pentru promovarea domeniului LUAREA DECIZIEI MULTI-ATRIBUT.

 "Tehnici matriceale si operatoriale in analiza functionala" 

COD CNCSIS: 1905, contract nr. 538/2009

 "Aplicatii ale unor clase speciale de inegalitati variationale si probleme de echilibru in finante si nanoindentare" 

Programul de cercetare face parte din Planul National de Cercetare, Dezvoltare si Inovare PN II, Programul "IDEI",.cod ID, nr.112/01.10.2007

 "Coinele, Algebre Hopf si Categorii Braided Monoidale" 

Programul de cercetare face parte din Planul National de Cercetare, Dezvoltare si Inovare PN II, COD IDEI 1005.

Scan Statistics si Aplicatii

 "Scan Statistics si Aplicatii" 

Colaborarea se realizeaza intre Centrul de cercetari in Informatica medicala (CERIM) al Universitatii Lille2 si Colectivul de cercetare in Informatica al Facultatii de Matematica si Informatica, Universitatea din Bucuresti.

F.M.I.

Centru Regional de Informare in Balcani
pentru tehnologia limbajului

 Proiectul BALRIC-LING 

 "ACTIUNI, COACTIUNI SI GRADUARI PE ALGEBRE" 

Programul de cercetare face parte din Planul National de Cercetare, Dezvoltare si Inovare PN II, COD IDEI 1904.

 SUBMERSII SI SUBVARIETATI DE TIP CUATERNIONIC 

CNCSIS PN II IDEI nr. 525/2009, Cod CNCSIS ID_8

 Efecte plastice si vascoase in materiale ne-elastice supuse la deformari 

Programul de cercetare face parte din Planul National de Cercetare, Dezvoltare si Inovare PN II, COD IDEI ID_1248, contract nr. 567/2009.

 ALGEBRE HOPF, COOMOLOGIE CICLICA SI CATEGORII MONOIDALE 

CNCSIS PN II IDEI nr.560/2009, cod CNCSIS ID_69


2002 - 2015 -- Facultatea de Matematica si Informatica, Universitatea din Bucuresti
Str. Academiei nr. 14, sector 1, C.P. 010014, Bucuresti, Romania
Tel: (4-021) 314 2863, Fax: (4-021) 315 6990, secretariat  fmi.unibuc.ro