English Version

Prof.dr. Vaduva Ion

 


Prof.dr. Vaduva Ion


Data si locul nasterii: 25 noiembrie 1936, Com.Otesani, Jud. Valcea;
Data si locul absolvirii facultatii: 1960, Facultatea de Matematica, Universitatea Bucuresti;
Titlul tezei si data obtinerii doctoratului: "Contributii la teoria estimatiilor statistice ale densitatilor de repartitie si aplicatii", 1968, Universitatea Bucuresti;

Adresa: Str.Tudor Stefan 50-52, Sector 1, Bucuresti, Romania
Tel/Fax: (004021) 2311872; Mobil: 0741 379 324
EMail: vaduva@fmi.unibuc.ro

Alte diplome si premii: - Master of Science in Automatic Computation la Universitatea din Manchester (Anglia) din 1969 cu teza: "Computer generation of random variables for queueing systems, illustrated by a machine interference problem." (Acest titlu a fost obtinut in cadrul unui stagiu de specializare de 10 luni la University of Manchester Institute of Science and Technology - UMIST); - Premiul "Simion Stoilov" al Academiei Romane in 1977; - Titlul de "Doctor Honoris Causa" al Universitatii din Craiova, 17 noiembrie, 2015


Prof.dr. Vaduva Ion

Pozitii academice: la Universitatea Bucuresti, Facultatea de Matematica: februarie 1970-februarie 1991 conferentiar; din februarie 1991 profesor; din octombrie 2007 profesor consultant.

Alte activitati:
--- 1960-1964: cercetator stiintific la Institutul de Matematica al Academiei;
--- 1964-1970: cercetator principal si apoi sef de sector la Centrul de Statistica Matematica al Academiei;
--- februarie 1970 - mai 1993 director tehnic si apoi director la Centrul de calcul al Universitatii (functii detinute in paralel cu functia didactica);
--- Conducator de doctorat din anul 1971 (a condus 63 teze de doctorat). A fost referent la peste 150 teze de doctorat din care una la Neuchatel (Elvetia) si doua la TU-Delft (Olanda).
--- mai 1993 - 2007 Directorul Centrului de cercetari in informatica al Catedrei de Informatica din Facultatea de Matematica;
--- 2000-2004 prodecan al Facultatii de Matematica si Informatica.

Cursuri predate:

Prof.dr. Vaduva Ion

--- Analiza statistica multidimensionala;
--- Simulare si metoda Monte-Carlo;
--- Sisteme informatice;
--- Modele stochastice de cercetare operationala;
--- Bazele informaticii;
--- Informatica;
--- Modelare si simulare;
--- Modele stochastice computerizate;
--- Fiabilitatea sistemelor software;


Domenii de interes: Statistica matematica; Statistica computationala; Simulare; Metoda Monte-Carlo; Modelare stochastica; Fiabilitate si reinnoire, fiabilitatea programelor; Sisteme inteligente bazate pe cunostinte incerte si imprecise; Sisteme informatice pentru management; Modelare Fuzzy; MADM; Scan Statistics.

Invitatii: Stagii de "Visiting Research Worker" la: GMD-Bonn (3 luni in 1974 si o luna in 1976);
Sheffield Hallam University (U.K., 2 luni in 1992); TH-Darmstadt (Germania, 3 luni 1993);
Calatorii stiintifice scurte (participari cu comunicari la manifestari stiintifice si/sau tinere de conferinte): Stockholm (1966);
Cambridge si Sheffield-U.K. (1969); Lancaster-U.K. (1971);
Berlin, Leipzig, Rostok, Magdeburg, Dresden, Bonn, AAchen, Karlsruhe, Hamburg, Darmstadt-Germania (1963, 1964, 1966, 1971, 1974, 1976, 1981, 1990, 1993, 1998, 2003);
Austria-Bad Tanzmansdorf (1983), Cehia-Praga (1984);
Bulgaria-Sofia (1963, 1995, 1999); Rusia (1971, 1988);
Polonia-Varsovia (1984); Ungaria-Budapesta, Debrecen, Szeged (1967, 1978, 1979);
Italia-Padova (1996, 1999, 2002); Spania-Salamanca (2001); Grecia-Patras (1999); Franta-Paris (2001); Belgia-Leuven (2001); Olanda-Delft (2002);
Elvetia-Zurich (2005); Franta-Lille (2005, 2006); 6th EUROSIM Congress on Modelling and Simulation, 9-13 Sept. 2007, Ljubljana, Slovenia;
Congreso Internacional de Matematica Aplicada, 4-6 nov. 2009, Toluca, Mexico (prezentat Conferinta cu nr. 111 din lista de lucrari);
Vizita la UPVT (Mexico), 1-25 nov. 2009.
Participarea la doua comisii de doctorat la TU-Delft (Olanda) in anii 2009 si 2010;

- Membru, recenzent: - Membru al American Mathematical Society - din 1980;
- Membru al International Association for Statistical Computing-din 1992;
- Membru al Biometric Society - din 1966;
- Membru al Association for Computing Machinery-din 1995;
- Membru al Colegiului de redactie al revistei STATISTICS din Berlin intre 1976-1992 (pana la reorganizarea acesteia);
- Membru al Colegiului de redactie la ANALELE UNIV. BUC.-INFORMATICA;
- Membru in Consiliul profesoral al Facultatii de Matematica (anii 1971-1990, 1992-2004);
- Membru al Senatului Universitatii (1990-2004);
- Membru al Comisiei 5 (Informatica) a MCT pentru avizarea cercetarilor de informatica (1993 - prezent);
- Membru al Consiliului stiintific al ICI (1995-prezent)
- Membru al Comisiei de Monitorizare INFOSOC
- Membru fondator al SPSR (Societatea de Probabilitati si Statistica din Romania)
- A publicat 116 lucrari stiintifice in reviste si 21 carti (monografii sau manuale). Lucrarile stiintifice sunt citate in peste 40 lucrari ale unor autori straini.
- Organizeaza de peste 39 de ani seminarul stiintific "Modelare stochastica si simulare" (vezi http://www.ssmss.ro/category/seminarii/).
- Membru fondator si Presedinte de onoare al Societatii Romane de Econometrie, din iunie 2012 (www.res.ase.ro)


Pagina personala

Carti si manuale

 1. I. Vaduva "Analiza dispersionala", Ed.Tehnica, Bucuresti,1970, 260 p.
 2. I. Vaduva, N. Popoviciu "Introducere programarea automata cu aplicatii la cercetarea stiintifica" Ed. Did. Ped., Bucuresti, 1973, 220 p.;
 3. I. Vaduva "Dictionar statistic economic" (Capitolul de statistica matematica), 1969, Editat de DCS;
 4. I. Vaduva, C. Dinescu, B. Savulescu "Metode matematice de organizarea si conducerea productiei, (Partea I)", Ed.Did.Ped., Bucuresti, 1973, 318 p.;
 5. I. Vaduva, C. Dinescu, B. Savulescu "Metode matematice de organizarea si conducerea productiei, (Partea II)", Ed. Did. Ped., Bucuresti, 1974, 280 p.;
 6. I. Vaduva "Modele de simulare (cu Appendix RAVAGE)", Centrul Mult. Univ., Bucuresti, 1976, 173 p.;
 7. I. Vaduva "Modele de simulare cu calculatorul", Ed.Tehnica, Bucuresti, 1977, 358 p.;
 8. I. Vaduva "Tehnici de analiza si proiectarea sistemelor informatice. Tabele de decizie", Centrul Mult. Univ., Bucuresti, 1978, 80 p.;
 9. I. Vaduva "Sisteme informatice", Centrul Mult. Univ. Buc., 1981, 370 p.;
 10. I. Vaduva, I. Odagescu, M. Stoica "Simularea proceselor economice", Ed. Tehnica, Bucuresti, 1983, 284 p.;
 11. I. Vaduva, M.Lovin, M.Bogdan, D.Panaite "Limbajul SIMUB, manual de referinta", Centrul Mult.Univ., Bucuresti, 1982, 286 p.;
 12. I. Vaduva, Il.Popescu, St.Stefanescu, Gh.Petrescu, V.Stoica "Exercitii si probleme de simulare" Centrul Mult. Univ., Bucuresti, 1983, 370 p.;
 13. I. Vaduva, E. Perjeriu "Indrumar pentru lucrari de laborator la cursul de BAZELE INFORMATICII, anul I", Centrul Mult. Univ., Bucuresti, 1986, 252 p.;
 14. I. Vaduva, T.Balanescu, H.Georgescu, S.Gavrila, M.Gheorghe, L.Sofonea "Concepte moderne de programare in limbajul PASCAL", Ed. 1 si 2, Centrul Mult. Univ., Bucuresti, 1979, 189 p.;
 15. I. Vaduva, M.Popa "Culegere de exercitii de sisteme informatice" Centrul Mult.Univ., Bucuresti, 1984, 374p.;
 16. I. Vaduva, T. Balanescu, H. Georgescu, S.Gavrila, M. Gheorghe L.Sofonea "Pascal si turbo Pascal, Vol 1, Limbajul Pascal, Concepte fundamentale", Ed. Tehnica, Bucuresti, 1992, 256 p.;
 17. I. Vaduva, T. Balanescu, H. Georgescu, S.Gavrila, M.Gheorghe, L.Sofonea "Pascal si Turbo Pascal, Vol 2, Limbajul turbo Pascal" Ed.Tehnica, Bucuresti, 1992, 575 p.;
 18. I. Vaduva, "Bazele Informaticii", Ed. Tehnica, Bucuresti, 1997, 260p. (cu Gh. Barbu si M. Bolosteanu)
 19. I. Vaduva, "Fiabilitatea programelor", Bucuresti, Ed.Universitatii din Bucuresti, 2003, 160 p., ISBN: 973-575-717-6.
 20. I. Vaduva, "Introducere in modelarea Fuzzy", Bucuresti, Ed.Universitatii din Bucuresti, 2004, 160 p., ISBN: 973-575-833-4. Co-autor Grigore Albeanu.
 21. I. Vaduva, "Modele de simulare", Bucuresti, Ed.Universitatii din Bucuresti, 2004, 190 p.
 22. I. Vaduva, "Fiabilitatea si calitatea produselor IT. Note de curs", Ed.Matrix, 2017

Articole stiintifice

 1. I. Vaduva, V.Istratescu "Produse de spatii metrice statistice", St.Cerc. Mat., No 2, Anno XII, (1961), 567-574;
 2. "Asupra spatiilor cu conexiune afina constanta, asociate unor algebre reale", St.Cerc. Mat., No 2, Anno XII, (1961), 535-541;
 3. "Unele aplicatii ale statisticii matematice in industrie", Studii de statistica, Lucrarile Consfatuirii Directiei Centrale de Statistica, Nov.1962, p.1961-1970;
 4. "Teste secventiale pentru familii exponentiale" (Rusa), Rev. Roum. Math. Pures et Appl., Tom VII, No 4 (1962) 706-716;
 5. "Suprafete de raspuns", Studii de Statistica. Lucrarile Consfatuirii Directiei Centrale de Statistica, Dec.1962, 109-122;
 6. I. Vaduva, A.Samboan "Suprafete de raspuns si teoria regresiei", St.si Cercet.Mat.,No 2, Anno XIV (1963) 307-314;
 7. "Estimatia unei densitati de probabilitate k-dimensionala", St.Cerc. Mat., Anno XIV, 4 (1963), 653-660;
 8. "Asupra estimatiei densitatii de probabilitate a unei sume de variabile independente", Com.Acad.Rom.,Tom XII, 7 (1963),583-588;
 9. "Asupra estimatiei modulului unui vector aleator", Studii de statistica. Lucrarile celei de-a treia consfatuiri stiintifice a DCS, Dec.1963, 173-178;
 10. "Asupra aproximarii repartitiilor c2 si F necentrate", Rev. Statist., 7 (1964), 44-47;
 11. "Metode functionale in estimatia densitatii de repartitie a unui vector aleator", Studii de statistica (IV). Lucrarile consfatuirii stiintifice a DCS, Dec.1964, 173-168;
 12. I. Vaduva, R.Theodorescu "Statistische Qualitätscontrolle bei Mehrerer Gleichzeitigen Merkmalen II, Analogen der Kalibermethode mit Verengten Grenzen", Wiss.Z.K.Marks Univ.Leipzig, 15 Jahrgang,Mat.Nat.Wiss.R. 2 (1965), 279-280;
 13. I. Vaduva, G.Dbreja, D.Stoica "Estimatia statistica a cresterii rulmentilor ca rezultat al tratamentului termic", Studii de statistica. Lucrarile consfatuirii stiintifice a DCS, Dec. 1965, 648-657;
 14. I. Vaduva, R.Theodorescu "On Multivariate Sampling Inspection Plans", Bull.Math.Soc.Sci.Math. RSR, Tom 9(57), 3 (1965), 235-245;
 15. "Asupra testarii normalitatii multidimensionale", Studii de statistica. Lucr. consf. st. a DCS, Dec. 1965, 277-282;
 16. I. Vaduva, G.Stanculescu, M.Ionescu "Studiul statistic al unor proprietati ale betoanelor", St. Cerc. Mec. Apl., Tom 23, 5 (1966), 1181-1201;
 17. I. Vaduva, R.Theodorescu "Control statistic multidimensional, metoda amplitudinii", St. Cerc. Calc. Econ. Cibern. Econ., 3 (1966), 105-120.;
 18. I. Vaduva, G.Stanculescu, M.Ionescu "Statistical analysis of the crack widths in reinforced concrete flexural members", Rev.Roum.Sci.Techn.Mechan.Appl., Tom 11, 2 (1966), 1045-1065;
 19. I. Vaduva, R.Theodorescu "Statistische Quqlitätscontrolle bei Mehreren Gleichzeitigen Merkmahlen, ein Analogen für Kalibermethode mit Verengten Grenzen", Mathematik u. Wirthschaft, Band 3, Verla Wirtsch., Berlin 1966, 159-175;
 20. I. Vaduva, R.Theodorescu "Le contrôle statistique de la qualité ŕ plusieurs caractéres simultaneés, I. La méthode de la moyenne et la méthode de la variance généralisée", Bull. Inst. Math. Acad.Bulg. Sci., Tom IX, 1967, 201-217;
 21. I. Vaduva, R.Theodorescu "Multivariate Statistical Quality Control", Rev. Roum. Math. Pures et Appl., Tom XII, 2 (1967), 238-265;
 22. "On estimation of the probability density function of a weak stochastic process", St. Cerc. Mat., 3, Tom 19, p. 455-460;
 23. I. Vaduva, R.Theodorescu "Statistische qualitätskontrolle bei mehreren merkmahlen, spanweite methode", Wiss. Z. Humboldt Univ. Berlin Nat K. XVI, 1967, Heft 1, 105-110;
 24. "On a mathematical model concerning the endemy of tuberculosis", Abn. Deutsche Akad.Wiss., Berlin, 1968, Math. Phys. Tech., 183-188;
 25. "On the estimation of non-liniar regression", Bull. Math., 2 (1968), 133-139;
 26. I. Vaduva, R.Theodorescu "Ein demographisch-mathematisches modell des fachleute dynamic", Bull. Math., 4 (1968), 227-237;
 27. "Contributii la teoria estimatiilor statistice ale densitatilor de repartitie si aplicatii", St. Cerc. Mat., 8 (1968), 1027-1076 (teza de doctorat);
 28. I. Vaduva, M.Oprisan "Aplicatii ale controlului statistic al calitatii in fabricile de mobila", Industria Lemnului, 2 (1968), 41-47;
 29. I. Vaduva, C.Ivan "Asupra repartitiei coeficientului empiric de variabilitate", St. Cerc. Mat. 7, Tom 21, (1969), 1047-1062;
 30. "Computer generation of random variables for queueing problems illustrated by a machine interference problem", M.Sc. Thesis, Univ. Manchester, Inst. Sci. and Technol., Oct. 1969., 110 p;
 31. I. Vaduva, R.Theodorescu "Le contrôle statistique de la qualité à plusieurs charactčres", Rev. Statist. Appl., Paris, Vol. XVII, No 3, 5-29;
 32. "Simulation of the machine interference problem", Bull.Math., Tom 13 (61), 4 (1969), 509-521;
 33. I. Vaduva, Gh.Serbanescu, V.Sanda, Gh.Popescu "Analiza anatomica si biometrica a celulelor epidermice si interpretarea statistica a fructelor in taxonomia unor plante din Romania", St. Cerc. Biol., Ser. Botanique, 2 (1970), 101-109;
 34. I. Vaduva, D.Petroniu "Un model de simulare pentru calcularea resurselor umane in sistemul educational", Organiz., Planif. si Prospectiv. Invatamantului (CIDI), Vol.1, 3 (1971), 129-145;
 35. "On computer generation of conditional data", Math. in the Archeological and Hystorical Sciences, Edinburgh Uni. Press, 1971, 154-258;
 36. "Computer simulation in education planning", Proc. ORS Conf., Lancaster Univ, 19-22 Sept., 1971, 17 p;
 37. "Computer generation of random variables and vectors related to PERT problems", Proc. Fourth Conf.Probab.Theory, Brasov, 12-18 Sept. 1971, 381-395;
 38. "Fundamental problems in systems simulation theory", Lecture presented in Advanced Summer Institute of Information Processing Systems, Constanta-Mamaia, 1971, 15 p.(Preprint);
 39. "Aplicarea simularii in rezolvarea problemelor PERT cu resurse", Anal. Univ. Bucuresti, 1 (1972), 109-128;
 40. I. Vaduva, O.Vaduva "Statistica matematica, un instrument de cercetare in Etnologie", Rev. Etnogr.Folcl., tom 17, 1 (1972), 31-40 (cu O. Vaduva).
 41. "Metoda Monte-Carlo", Culegere Tematica, Matematica-Mecanica, Vol. I, 2, CIDI, (1972), 131-188;
 42. I. Vaduva, G.Ciobanu "The duration resource relation in PERT-type problems with resources", Econ. Comp. Econ. Cybern. Studies and Res., 1 (1973), 61-78;
 43. "RAVAGE. A Soubroutine Library for Computer Generation of Random Variables, Random Vectors and Stochastic Processes", GMD Mitteilungen No 39, GMD-Bonn, 1976, 62 p;
 44. "Computer generation of random variables and vectors used in reliability" Econ. Comp. Econ. Cyb. St. and Res., 4 (1976), 13-23;
 45. "Computer generation of gamma random variables by rejection and composition procedures", Math. Oper. Forsch. u. Statist. Ser. Statist., Vol. 8, 4 (1977), 545-576 (Berlin);
 46. "On computer generation of gamma random variables by rejection and composition procedures", Proc Fifth Conf. Probab. Theory, Brasov, 1974, Ed. Acad. Rom., 1977, 131-142;
 47. "Some statistical considerations concerning the reliability nalysis in the multivariate case", Econ. Comp. Econ. Cyb. St. and Res., 3 (1978), 75-86;
 48. I. Vaduva, N.Popviciu c2 test of goodness of fit for multivariate normal distribution. Specified case", Econ. Comp. Econ. Cyb. St. and Res., 2 (1979), p. 93-109;
 49. "Some elementary consideretions on mathematical modelling", Colloques. L'adequation des modeles dane la recherche linguistique et littéraire, 2 (1979), Tipogr. Univ. Buc., 29-34;
 50. I. Vaduva, N.Popoviciu "c2 test of goodness of fit for multivariate normal distribution. Unspecified case", Econ. Comp. Econ. Cyb. St. and Res., 1 (1980), 33-42;
 51. I. Vaduva, L.A.Perez-Gonzales "On a multivariate central limit theorem with application to reliability", Proc. Sixth Conf. Probab. Theory, Brasov, 1979, Ed. Acad. Rom., 1980, 367-377;
 52. "Tabele de decizie. Conversia tabelelor de decizie in programe", Metodologii si tehnici moderne de scriere a programelor, Centrul de multiplicare al Universitatii Buc., 1981, 67-140;
 53. "Computer generation of random vectors based on transformation of uniform distributed vectors", Proc Seventh Conf. Probab. Theory, Brasov, 29 Aug.-5 Sept. 1982, 589-597;
 54. I. Vaduva, L.Spircu "On convergence of Monte-Carlo method for optimization", Proc. Symp. Economik Cybernetik, Rostock, 1981, 14p. mycrofilm;
 55. "Un model de simulare pentru studiul estimatiilor dispersiilor in modele de analiza de varianta cu experiente neechilibrate", Lucr. Coloc. Nat. Teor. Probab si Cerc. Oper., Craiova, 5-6 nov. 1983, 206-217;
 56. "Metode rapide pentru generarea cu calculatorul a vectorilor aleatori", Lucr. V-lea Simp. "Modelarea cibernetica a proceselor de productie", ASE Buc., 14-15 iunie 1984, 1-5;
 57. "Asupra unei formalizari a sistemelor informatice", Lucr. Coloc. INFO-Iasi 1983, 379-388;
 58. "Modele pentru studiul fiabilitatii programelor", Lucr. Coloc.INFO-Iasi 1985, 135-151;
 59. I. Vaduva, St.Stefanescu "Asupra unor modele de analiza fiabilitatii programelor", Lucr. Coloc. INFO-Iasi 1985, 152-162;
 60. I. Vaduva, M.Bogdan, V.Panaite, M.Lovin, D.Panaite, St.Stefanescu "Limbajul de simulare SIMPATIC", Econ Comp. Econ.Cyb. St. and Res., 1985, 81-84;
 61. I. Vaduva, St.Stefanescu "Constructia de algoritmi rapizi pentru generarea de siruri de vectori aleatori", Buletin. Rom. Inf., 1 (1985), 7-13;
 62. "Limbaje de simulare", Lucr. Simp. "Modelare si simulare", Acad Rom., 31 Oct. 1986;
 63. I. Vaduva, St.Stefanescu "Cativa algoritmi rapizi pentru generarea variabilelor normale", Bul. Sinteze, ASE Buc., 1986, 146-152;
 64. "A computer simulation model for estimating the optimum renewal moment of an equipment", Econ. Comp. Econ. Cyb. Studies and Res., 4 (1986), 13-21;
 65. "Homogeneous measures of a statistical collectivity", Econ. Comp. Econ. Cyb. Studies and Res., Vol. XXII, 2 (1987), 81-90;
 66. I. Vaduva, St.Stefanescu "On computer generation of random vectors by transformations of uniformly distributed vectors", Computing, 39 (1987), 141-153;
 67. I. Vaduva, St.Stefanescu "Generarea unui proces stationar gaussian cu o functie spectrala particulara", Lucr. Ses. St. CCUB, Buc., 20-21 Febr. 1987, 288-289;
 68. "Asupra generarii unei selectii aleatoare cu aplicatie in planificarea experientelor", Lucr. Ses. st. CCUB, Buc., 20-21 Febr. 1987, 301-306;
 69. I. Vaduva, M.Lovin, M.Bogdan, D.Panaite "Limbajele de simulare SIMUB si SIMPATIC si aplicatiile lor", Lucr. Ses. st. CCUB, 20-21 Febr. 1987, 307-311;
 70. "On a regular estimation of a multivariate reliability function", Wiss. Z. Techn. Hochschule Otto von Guericke Magdeburg, 13(1969), p. 319-321.
 71. I. Vaduva, R.Theodorescu, "Optimale prüfpläne für Statistiche Qualitätscontrolle bei mehreren gleichzeitigvorhezenden Merkmalen", Wiss. Z. Techn. Hochschule Otto von Guericke Magdeburg, 13(1969), p. 311-315.
 72. I. Vaduva, N.Theodorescu, "Les principales étapes dans l'evolution d'Informatique en Roumanie", Noesis I, Travaux Colloque Comité Roumaine d"Histoire Philos. Sci. Bucharest, 1973, Académie Roumaine, Bucharest, p. 311-321.
 73. "Utilizarea tabelelor de decizie in programare", Lucr. INFOTEC'88, No 1, 467-470;
 74. "On computer simulation of some particular random variables", Ann. Univ. Buc. XXXVIII, 2, 81-89;
 75. "On probability distribution of values of a probability density function", Econ. Comp. Econ. Cyb. Studies and Res., 2-3 (1989), 63-68;
 76. I. Vaduva, I.Popescu "An optimum plan of reliability control", Computing, 44 (1990), 158-168;
 77. I. Vaduva, I.Popescu "A survey on computer generation of some classes of stochastic processes", Mathematics and Computers in Simulation, 33 (1991), 223-242;
 78. "Fast algorithms for computer generation of random vectors used in reliability and applications", Preprint-Nr.1603, TH Darmstadt, FB. Mathematik, Jan.1994;
 79. "Bootstrap method in density estimation", St.Cerc.Mat., Tom 46, 3 (1994), 397-406;
 80. "On computer simulation of multivariate normal distribution", Ann. Univ. Buc. XLII-XLIII, 1993-1994, 32-40;
 81. I. Vaduva, I.Popescu "A survey on simulating Beta distribution". Proceedings ROSYCS'96, Eds.T. Jucan et al, May 1996.", Ed. Univ. Al. I. Cuza -Iasi, 205-214;
 82. I. Vaduva, I.Popescu "Rejection method for simulating Lomax distribution" Rev. Roum. Math. Pures et Appl., Tome XLI, No 9-10, 1996, 687-695;
 83. I. Vaduva, I.Popescu "On simulation of Multivariate Loomax distribution." Econ. Comp. and Econ. Cyb. Studies and Research, XXIX, 1-4, 1995, 5-11;
 84. "On Simulation of System Reliability". Proc. First. Internat. Conf. Mathematical Methods in Reliability, 16-19 Sept., Bucharest, Romania, p. 313-321.
 85. I. Vaduva, C.Dumitru, M.Pascu, "On Failure-Rate Estimation - Parametric Model for the Bathtub", Proc. First. Internat. Conf. Mathematical Methods in Reliability, 16-19 Sept., Bucharest, Romania, p. 332-338.
 86. I. Vaduva, R.Trandafir, "O generalizare a urnei Onicescu-Mihoc", Studii si cercetaro socio-umane, Nr. 3, 1998, INI, p. 239-246.
 87. "On some Bayesian models for software reliability", (presented at "The annual meeting of the Mathematical Society of Romania", Craiova, 27-3- May 1999), Anal. Univ. Bucuresti, Matem-Inform, Anul XLVIII-1999, Nr. 2, p. 41-50.
 88. "Introduction to decision tables and their use", Restructuring of the (re)training of the school teachers in computer science. Computer Libris. Agora, 1999.
 89. "Algoritmi pentru prelucrari statistice simple", Restructuring of the (re)training of the school teachers in computer science. Computer Libris. Agora, 1999.
 90. "Simulation of systems reliability", Proc. IEPM '99 International Conference on Industrial Engineering and Production Management, Glasgow, July 12-15, 1999, Book 1, p. 201-210.
 91. "Statistical Simulation and Numerical Procedures" (33 pag.), Sectiunea 6.2.3.1 din Enciclopedia of Life Support Systems, editata de UNESCO, aparuta in EOLSS Publishers, Oxford, 2003.
 92. "Nonparametric Estimates of the Hazard Rate: a Survey", Revue Roumaine Math.Pures Appl., 2003, Tome XLVIII, No.2, p.173-191 (colab. Mihai Pascu)
 93. "Simulation of some Multivariate Distributions", Analele Univ. Bucuresti, seria Informatica, Ano LII, No.1, 2003, p.127-140.
 94. "Alife of about a century", Ann. Univ. Buc. Matem., 47, Nr.2, 1998, p.127-130 (colab. prof. Valter Olaru).
 95. "Multivariate Statistical Quality Control", 10-th EOQC Conference, Section B-C, Stockholm, 6-9 June 1966, p.257-261 (colab. R. Theodorescu).
 96. "On Some Reliability Models Based on Censored Data", SIMPEC 2004 (Proc. 5-th Biennial International Symposium, 14-15 May 2004, Brasov, Romania) vol.I, Informarket Printing House, 2004, p.18-25.
 97. "On Simulation of a Multivariate Normal Distribution", Anal.Univ.Buc., Ano L, Nr.1, 2001, p.97-104 (colab. Jesus Lopez Fidalgo, Salamanca).
 98. "On Simulation of Poisson Processes to be used for Analyzing a Bivariate Scan Statistic" (colab. Fl. Suter, B. Alexe), Analele Stiintifice ale Univ. "Al. I. Cuza", Sectia Informatica, Tom XV, 2006, p. 23–35.
 99. "On Simulation of a Bivariate Uniform Binomial Process to be used for Analyzing Scan Statistic" (colab. B. Alexe), Analele Univ. Bucuresti, Matematica-Informatica, ANO LV, 2006, p. 153–164.
 100. "Bi-variate Scan Statistics Test Based on Simulation", Analele Universitatii Hyperion, Matematica-Informatica, Editura VICTOR, Bucuresti, 2007, p. 43–48.
 101. "Multi-Atribute Decision Making. Complex Simulation of the Field", Revista Romana de Automatica, Vol. XIX, No. 2, 2006, p. 25–31 (Colab. C. Resteanu, M. Andreica)
 102. "On Maintainance Program's Optimality of a Production System", The 12-th International Conference on Machine Design and Production-UMTIK06, 05–08 September, 2006, Kusadasi, Turkey, p. 5–8. (Colab. C. Resteanu)
 103. "On Maintenance Program's Optimality of A prodcution System", in Romanian Automation Review, ISSN1454-9077, Vol. XIX, No. 3, 2006, p. 20–30 (Colab. C. Resteanu)
 104. "Monte Carlo Simulation for Reliability Centered Maintenance Management", Proc. LSSC' 07, June 5–9, Sozopol, Bulgaria, 2007 (A Book of Abstracts), B55–56 (Colab. C. Resteanu, M. Andreica)
 105. "Multiple Attribute Decision Making, One Subject for Lifelong Learning", in Revista Romana de Informatica si Automatica, ISSN1220-1758, Vol. 16, No. 4, 2006, p. 147–154 (Colab. C. Resteanu, M. Andreica)
 106. "On Simulation of a Bivariate Uniform Binomial Process and its Use to Scan Statistics", Proc. 6-th EUROSIM Congress on Modelling and Simulation, 9–13 September 2007, Ljubljana, Vol. 1 Book of Abstracts, p. 112.
 107. "Solving MADM problems by parallel computing with OPTCHOICE software". Conference Excellence Research - A way to E.R.A., Eds. N. Vasiliu and L. Sabolcs, October 24–226 2007, Brasov, ISSN:1843-5904, p. 27-1-27-6 (Colab. C Resteanu. M Andreica.)
 108. "On the Exams of Multi-Attribute Decision Making e-Course", Analele Universitatii Timisoara, Seria Matematica-Informatica, Year 2008, Vol. XLVI, Issue 2, pp 133–148. (Colab. C. Resteanu, Marius Somodi)
 109. "On Solving Stochastic MADM Problems", Yugoslav Journal of Operations Research, YU ISSN0354-0243, Vol. 19, Number 1, 2009, p. 75–84. (Colab. C. Resteanu)
 110. Solving Some Types of Multiple Attribute Decision Making Problems. Proc. Congreso Internacional de Matematica Aplicada, 4-6 Nov. 2009, Universidad Politehnica del Valle de Toluca (UPVT), Estado de Mexico, p.1-24.
 111. Stochastic Simulation:Monte Carlo Methods and Applications. (Lectures presented at Congreso Internacional de Matematica Aplicada, 4-6 Nov. 2009, Toluca, Mexico, 96 p.)
 112. Monte Carlo and Quasi Monte Carlo for Diverse Applications. On the Exams of Multi Attribute Decision Making Electronic Course. Lecture Notes in Computer Science, 2007 (4310) p.173-180. (Colab.C. Resteanu, M. Somodi).
 113. Monte Carlo Simulation for Reliability Centered Management.Lecture Notes in Computer Science 2008 (4818) p.148-156. (Colab. C.Resteanu, M. Andreica).
 114. Simulation of Some Mixed Lifetime Distrubutions, Analele Univ. Buc. Seria Informatica, Anul 2011, p.10-19. (Colab. Luis Antonio Perez Gonzalez).
 115. On Solving Some Types of Multiple Attribute Decision Making Problems. The Romanian Journal of Economic Forecasting, Vol 15, Issue 1, 2012, p. 41-61.
 116. On Simulation of Some Uniform Discrete Stochastic Processes and Their Use to Scan Statistics. 12-th Conference on Artificial Intelligence and Digital Communications. October 5-7, 2012, Orsova, (18 pag. in Proceed- ings), Organized by University Of Craiova.
 117. "Multivariate Statistical Quality Control". 10-th EOQC, Section B-C, Stokholm, 6-9 June 1966, p.267-271, (Colab. Radu Theodorescu).
 118. "Centrul de Calcul al Universitatii din Bucuresti, creatie a lui Grigore C. Moisil". (In Vol. "Grigore C. Moisil ¸si Continuatorii sai", Ed. Academiei Romane, 2007), pp.514-519.
 119. "On Simulation of Some Lifetime Distributions". Analele Univ. "Spiru Haret", Vol IX, Nr. 1, 2013, pp.5-16.
 120. "Computing Center of the University of Bucharest, an Important Step in the History of Computer Science in Romania". Proceedings of the 9-th International Conference on Virtual Learning, October 24-25, 2014, Bucharest, Romania, Eds. Marin Vlada, Grigore Albeanu, Dorin Mircea Popovici, pp.23-31.
 121. "Applying Multiple Attribute Decision Making, to arrange a Garbage Grave", in Selected Issues in Macroeconomic and Regional Modeling: Romania as an Emerging Country in the EU, Chapter 18 (22p), Nova Science Publishers, 2016 (Colab. Romica Trandafir).
 122. "Centrul de calcul al Universitatii din Bucuresti, creatie a lui Grigore C. Moisil". In Volumul Moisil 110, Biblioteca Revistei Curtea de Arges, nr 6, 2016, Ed. Gheorghe Paun, (Partea a doua, pp. 514- 519).
 123. "On a Particular Lifetime Distribution", Revue of the Air Force Academy, Vol. XV, No 2(34), 2017, p.5-14.

Lucrari diverse

 1. Proiecte de cercetare (coordonator si / sau executant): Baza de date a personalului din invatamant; Metodologie pentru analiza si omologarea medicamentelor; proiectarea si implementarea limbajelor de simulare SIMUB si GASP-SIMPATIC;
 2. Diverse aplicatii ale simularii in organizarea si conducerea productiei;
 3. Diverse aplicatii ale informaticii inclusiv in activitatea administrativa din Universitate.
 4. Realizarea unor granturi (dupa 1990) privind simularea unor sisteme de productie, modelarea si controlul fuzzy, metoda Monte-Carlo, prelucrarea limbajului natural.
 5. Realizarea unui proiect de dezvoltare a programelor de master si doctorat in informatica si statistica aplicata.
 6. Abordarea (incepand cu anul 2005) a unor cercetari de "Scan Statistics si aplicatii" in cadrul programului "Brancusi" (colaborare Romano-Franceza).
 7. Proiect CEEX "Luarea deciziei multiatribut" (MADM), Grant pe perioada 2005-2008.

--- LISTA doctoranzilor indrumati de Ion Vaduva, care si-au sustinut tezele .


Actualizat: 25 februarie 2018
2002 - 2015 -- Facultatea de Matematica si Informatica, Universitatea din Bucuresti
Str. Academiei nr. 14, sector 1, C.P. 010014, Bucuresti, Romania
Tel: (4-021) 314 2863, Fax: (4-021) 315 6990, secretariat fmi.unibuc.ro