English Version

Prof. Dr. Sanda Tigoiu - Scoala Doctorala de Matematica - Facultatea de Matematica si Informatica

 Prof. Dr. Sanda Tigoiu

Doctor in Fizica si Matematica (1976) cu teza  “Boundary value problems for  small elasto-plastic deformation processes with angular points” (in rusa), Universitatea din Moscova, URSS.

Profesor la Departamentul de  Matematica, conducere de doctorat din 2002.

Visiting professor at “L’école  Central” de Lyon,  Department of Mechanics of  Solids, Lyon, France, at  “Université  de Poitiers”,  Department of Mechanics of Solids, Poitiers, France, Juin,  la Centerul de studii interdisciplinare, Lisabona,  Portugalia.    

Research Activities at the Graduate Engineering Center, University of Florida, Shalimar, USA, 15 January- 15 March, 2003; Fulbright fellowship, Texas A&M University, College Station, Texas, USA, Oct. 2005- April 2006.

Directorul Centrului de Mecanica Mediilor Continue, Universitatea din Bucuresti din 2006.

Am obtinut premiul: Academiei Romane “Spiru Haret” pe 2000, pentru activitatea de cercetare  stiintifica  in     domeniul  Elasto-Plasticitatii Neliniare.Director si membru in Granturi de cercetare, participari cu comunicari stiintifice la Conferinte internationale,  7 carti scrise in colaborare si articole stiintifice, aproximativ 90.

Domenii de competente stiinfice: mecanica mediilor continu deformabile, reologie, modelare matematica a comportamentului materialelor elasto-plastice, fluide complexe,   probleme cu date pe frontiera si intiale pentru procese de deformare elasto-plastica, modele elasto-plastice pentru materiale cristaline cu configuratii relaxate si variabile interne,  Simetrie materiala in elasto-plasticitate,  Rolul spinului plastic, Modele anizotrope in elasto-plasticitatea multiplicativa, in particular materiale transversal izotrope si ortotrope, Postulate de disipare in elasto-plasticitatea finita anizotropa si consecinte, Elasto-plasticitate de ordinul doi, modelare constitutiva, forte materiale si ecuatii de bilant,  Consecinte ale postulatelor de nebilantare, Modelarea matematica a defectelor continuu distribuite de tip dislocatii, disclinatii, exatra-materie sau goluri, Aplicatii ale geometriei diferentiale in elasto-plasticitate, inegalitati variationale in elasto-plasticitatea finita.(PDF-type) CV (PDF-type) Lista completa de lucrari

2002 - 2015 -- Facultatea de Matematica si Informatica, Universitatea din Bucuresti
Str. Academiei nr. 14, sector 1, C.P. 010014, Bucuresti, Romania
Tel: (4-021) 314 2863, Fax: (4-021) 315 6990, secretariat  fmi.unibuc.ro