English Version

Prof. Dr. Liviu Ornea - Scoala Doctorala de Matematica - Facultatea de Matematica si Informatica

 Prof. Dr. Liviu Ornea

E-mail: lornea gta.math.unibuc.ro

Interes stiintific: Geometria diferentiala a varietatilor reale și complexe.


Am lucrat mai ales pe varietati hermitiene, in special pe varietati local conform Kaehler. Am obtinut, de asemenea, rezultate in geometria varietatilor de contact metrice (Sasaki, 3-Sasaki) și in geometria cuaternionica. Ma intereseaza și geometria complexa generalizata și rudele ei. De asemenea, am lucrat in, și sint in continuare interesat de, geometria varietatilor riemanniene (e.g. aplicatii armonice) și a subvarietatilor lor.

Publicatii selectate

  1. Oeljeklaus-Toma manifolds admitting no complex subvarieties (cu  Misha Verbitsky), Mathematical Research Letters 18(4), (2011), 747-754.
  2. Locally conformal Kaehler manifolds with potential (cu Misha Verbitsky), Mathematische Annalen 348 (2010), 25-33.
  3. Locally conformal Kaehler reduction (cu R. Gini and M. Parton,).  Journal fuer die Reine und Angewandte Mathematik 581 (2005), 1-21.
  4. Locally conformal Kaehler metrics on Hopf surfaces, Annales de l'Institut Fourier, 48 (1998), 1107-1127 (cu P. Gauduchon)
  5. Locally conformal Kaehler structures in quaternionic geometry, Transactions of the American Mathematical Society, 349 (1997), 641-655, (cu P. Piccinni)


CV Lista completa de lucrari (PDF-type) Doctoranzi

2002 - 2015 -- Facultatea de Matematica si Informatica, Universitatea din Bucuresti
Str. Academiei nr. 14, sector 1, C.P. 010014, Bucuresti, Romania
Tel: (4-021) 314 2863, Fax: (4-021) 315 6990, secretariat  fmi.unibuc.ro