English Version

Prof. Dr. Liviu Marin - Scoala Doctorala de Matematica - Facultatea de Matematica si Informatica

 Prof. Dr. Liviu Marin

E-mail: liviu.marin fmi.unibuc.ro

Interes stiintific: probleme inverse, mecanica computationala, metode numerice, metoda elementului pe frontiera, metoda elementului finit, metode de tip meshless, metode de regularizare


In cazul problemelor directe din mecanica, trebuie determinat raspunsul unui sistem mecanic atunci cand sunt cunoscute, in totalitate, ecuatia (ecuatiile) cu derivate partiale ce descrie (descriu) echilibrul/miscarea sistemului, proprietatile fizice ale materialului, conditiile initiale si la limita asociate sistemului si geometria domeniului ocupat de corpul considerat. Existenta si unicitatea solutiilor acestor probleme au fost analizate cu atentie si stabilite. Cu toate acestea, cand cel putin una dintre conditiile enumerate mai sus lipseste, partial sau in totalitate, avem de a face cu o problema inversa. Problemele inverse sunt, in general, instabile, in sensul ca existenta unor mici erori de masurare a datelor (conditii initiale si/sau la limita) poate amplifica, in mod semnificativ, erorile din cadrul solutiei si, de aceea, este necesara dezvoltarea unor metode de regularizare specifice pentru rezolvarea stabila si cu acuratete a acestor probleme.

Publicatii selectate

  1. L. Marin, D.N. Hào, D. Lesnic, Conjugate gradient-boundary element method for the Cauchy problem in elasticity, Quarterly Journal of Mechanics and Applied Mathematics 55(2) 227-247, 2002.
  2. B.T. Johansson, L. Marin, A procedure for the temperature reconstruction in corner domains from Cauchy data, Inverse Problems 23(1) 357-372, 2007.
  3. L. Marin, Boundary element-minimal error method for the Cauchy problem associated with Helmholtz-type equations, Computational Mechanics 44(2) 205-219, 2009.
  4. L. Marin, B.T. Johansson, A relaxation method of an alternating iterative algorithm for the Cauchy problem in linear isotropic elasticity, Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering 199(49-52) 3179-3196, 2010.
  5. A. Karageorghis, L. Marin, Efficient MFS algorithms for problems in thermoelasticity, Journal of Scientific Computing 56(1) 96–121, 2013.


(PDF-type) CV (PDF-type) Lista completa de lucrari

2002 - 2015 -- Facultatea de Matematica si Informatica, Universitatea din Bucuresti
Str. Academiei nr. 14, sector 1, C.P. 010014, Bucuresti, Romania
Tel: (4-021) 314 2863, Fax: (4-021) 315 6990, secretariat  fmi.unibuc.ro