English Version

Prof.dr. Vaida Dragos

 


Data si locul nasterii: 1 iunie 1933, Constanta.

Absolvent: 1957, Facultatea de Matematica, Universitatea Bucuresti (diploma de merit).
Doctorat: 1964, "Some Results concerning Partially - ordered Algebraic Structures", Facultatea de Matematica-Mecanica, Universitatea de Stat din Moscova, cond.st. Prof. A.G.Curos.
Domenii de competenta: Structuri algebrice ordonate in sintaxa si semantica, Limbaje formale si limbaje de programare, Limbaje formale si algebra constructiva, Teoria semiinelelor, cu aplicatii in informatica teoretica.
Cariera profesionala: Cercetator stiintific la Institutul de Fizica Atomica al Academiei (1957 - 1963); Asistent (1959 - 1962) si Lector (1962 - 1963) la Institutul de Constructii; Cercetator si director adjunct la ASE (1963 - 1969); Conferentiar (1970 - 1991) si Profesor (din 1992) la Universitatea Bucuresti, Facultatea de Matematica, Catedra de Fundamentele Informaticii.
Cursuri, seminarii, laboratoare predate in ultimii 5 ani: Modele matematice in sintaxa si semantica, Programare si tipuri de date, Semiinele si aplicatii in informatica, Structuri de ordine in informatica.

Membru in Comitetele de redactie la: Analele Universitatii Bucuresti - Informatica; Informatica si Modele in stintele Sociale; European Journal of Education s.a.
Membru al organizatiilor profesionale: ACM, UNESCO - Divizia "Invatamantul Superior".
Recenzent la: Mathematical Reviews; Computing Reviews s.a.Nota 1. Conform unor reguli existente intr-o anumita perioada, in cateva cazuri, a trebuit sa apara si traducerea in limba romana pentru cateva articole (v. titlul si data).
Nota 2. Lista lucrarilor nu este exhaustiva.
Nota 3. Fidel unui model ilustrat de catre prof. D.Barbilian, toate cursurile contin si texte de cercetare. Deliberat, intersectia "Didactic si stiintific" este nevida.
Notatie: CT = contributii proprii ale autorului; * = lucrari semnalate ca prioritare; ** = lucrari semnalate ca prioritare si reprezentative.

Carti si manuale

  1. "Programarea calculatoarelor electronice", Bucuresti, Ed. Acad. Romane, 1967, 384p.
  2. (CT*) "Elemente de informatica aplicata", Bucuresti, Ed. de Stat Did. si Ped., 1968, 191 p.
  3. (CT*) "Algoritmi de compilare", Bucuresti, Ed. de Stat Did. si Ped., 1971, 213 p.
  4. (CT**) "Structuri matematice discrete. Aplicatii", Bucuresti, Ed. Acad., 1989, (cu A.Mateescu), 214 p.
  5. "Utilizari ale calculatoarelor electronice de la I.F.A.", Bucuresti, Ed. Acad. Romane, 1961.
  6. (CT*) "Limbaje formale si tehnici de compilare", Buc., Centrul de Multip. Univ. Buc. 1976.
  7. "Limbaje formale si tehnici de compilare. Aplicatii ale algebrelor multisortate in informatica", Bucuresti, Centrul de multipl. Univ. Buc., 1982.
  8. (CT*) "Limbaje formale si tehnici de compilare - Capitole speciale de limbaje formale", Univ. Buc. 1984, (cu A.Mateescu).
2002 - 2015 -- Facultatea de Matematica si Informatica, Universitatea din Bucuresti
Str. Academiei nr. 14, sector 1, C.P. 010014, Bucuresti, Romania
Tel: (4-021) 314 2863, Fax: (4-021) 315 6990, secretariat  fmi.unibuc.ro