English Version

Prof.dr. Popescu Ileana

 

Data si locul nasterii: 23 septembrie 1947, Orastie;

Educatia: Absolventa in 1970 a Facultatii de Matematica, Universitatea Bucuresti.

Teza de doctorat: "Metode Monte Carlo pentru rezolvarea unor clase de ecuatii integrale si aplicatii", 1976, conducator Prof. Dr. Ion Vaduva.

Pozitii academice: 1970-1977 asistent universitar, Facultatea de Matematica, Universitatea din Bucuresti; 1977-1980 cooperant universitar, Universitatea din Constantine (Algeria); 1980-1984 asistent universitar, Facultatea de Matematica, Universitatea din Bucuresti; 1984-1991 lector universitar, Facultatea de Matematica, Universitatea din Bucuresti; 1991-2001 conferentiar universitar, Facultatea de Matematica, Universitatea Bucuresti. Din martie 2001 este profesor universitar.

Domenii de competenta: Simulare; Metode Monte Carlo; Capitole speciale de informatica aplicata (metode numerice, sisteme de operare, baze de date).

Cursuri predate: Bazele informaticii; Masini de calcul si teoria programarii; Analiza numerica; Logica matematica; Sisteme de operare si teleprelucrarea datelor; Sisteme de programe pentru minicalculatoare; Modelarea matematica a sistemelor de operare; Probleme actuale in proiectarea si utilizarea sistemelor de operare; Proiectarea bazelor de date; Baze de date; Sisteme de gestiune a bazelor de date; Baze de date distribuite; Tehnici avansate de modelare a informatiei etc.

Invitatii in strainatate: Krefeld University, Germania, 1992; Institut Universitaire de Technologie Toulouse, Franta, 1995; Universite de la Mediterranee Marseille, Franta, 1996; Universidad de Granada, Spania, 1997; Aalborg University, Danemarca, 1999.

Membru: ACM; Consiliul Profesoral al Facultatii de Matematica si Informatica; Senatul Universitatii din Bucuresti (2000-2004); Director al Colegiului de Informatica (1999-2004).

Carti si manuale

 1. Probleme de analiza numerica rezolvate cu calculatorul, Editura Academiei, Bucuresti, 264 pag., 1987 (cu Gh.Marinescu, I.Rizzoli, C.Stefan).
 2. Metode probabiliste in inteligenta artificiala, Tip. Univ. Bucuresti, 352 pag., 1987 (cu L.State).
 3. Baze de date relationale, Editura Universitatii din Bucuresti, 256 pag., 1996.
 4. Prelucrarea avansata a informatiei ORACLE8, Editura Tehnica, 280 pag., 2000. Premiul Fondului Literar pe anul 1999, sectia Informatica.
 5. Modelarea bazelor de date, Editura Tehnica, 360 pag., 2001.
 6. Utilitare Oracle, Editura Universitatii din Bucuresti, 190 pag., 2001 (cu S.Dediu).
 7. Rezolvarea procedurala si neprocedurala a interogarilor in Oracle8, Editura Universitatii din Bucuresti, 215 pag., 2002 (coordonator).
 8. Programare avansata in Oracle9i, Editura Tehnica, 532 pag., 2004 (cu A.Alecu, L.Velcescu, G.Florea).

Articole stiintifice

 1. On Computer Generation of Arcsin Random Variables and its Applications to Generate Beta and Gamma Random Variables, Bull. Math. Soc. Sci. Math., Vol.18 (66), No.3-4, 355 - 366, 1974.
 2. Algorithms for Generating the Logistic Variable, Econom. Comput. Econom. Cybernet. Stud. Res., No.1, 55 - 61, 1976.
 3. Asupra generarii cu calculatorul a unor vectori aleatori discreti, Stud. Cerc. Mat., Vol.28, No.6, 703-710, 1976.
 4. On Computer Generation of Burr and Pareto Random Variables, Analele Univ. Bucuresti, Vol.26, 79-89, 1977.
 5. Simulation des chaines Galton Watson, Conference scientifique de l'Universite de Constantine (Algeria), 29-30 mai 1977.
 6. Generarea cu calculatorul a sistemelor aleatoare cu legaturi complete, Stud. Cerc. Mat., Vol.30, No.1, 69-74, 1978.
 7. Generation de vecteurs aleatoires, Conference scientifique de l'Universite de Constantine (Algeria), 11-13 mai 1980.
 8. Calcul des integrales multiples par la methode de Monte Carlo, Rev. Roumaine Math. Pures Appl. Vol.26, No.4, 619-629, 1981.
 9. Modele matematice care conduc la o ecuatie integrala, Stud. Cerc. Mat., Vol.34, No.5, 468-485, 1982 (cu Gh.Popescu).
 10. Biased Estimates for the Solution of an Integral Equation, Proceedings 7th Conference on Probability Theory 1982, 481-486, Editata de M.Iosifescu, Editura Academiei, Bucuresti, 1984 (cu Gh.Popescu).
 11. Estimatori nedeplasati pentru solutia unei ecuatii integrale, Stud. Cerc. Mat., Vol.36, No.2, 147-152, 1984.
 12. Generarea unor clase de procese stocastice, Stud. Cerc. Mat., Vol.39, No.4, 385 - 388, 1987.
 13. Generarea lanturilor Galton Watson, Sesiunea stiintifica jubiliara, Universitatea Bucuresti, 246-250, 1987.
 14. Simularea proceselor stocastice, Sesiunea Academiei R.S.R., 1987.
 15. O clasa de estimatori Monte Carlo pentru solutia unei ecuatii integrale (1), Stud. Cerc. Mat., Vol.40, No.5, 435-438, 1988.
 16. Calculul valorilor proprii ale unei matrice reale, simetrice, tridiagonale, Econom. Comput. Econom. Cybernet. Stud. Res., Vol.24, No.2-3, 85-89, 1989 (cu I.Rizzoli).
 17. O clasa de estimatori Monte Carlo pentru solutia unei ecuatii integrale, Stud. Cerc. Mat., Vol.41, No.2, 73-77, 1989.
 18. An Optimum Plan of Releability Control, Computing, Vol.44, No.2, 159-168, 1990 (cu I.Vaduva).
 19. A Survey on Computer Generation of some Classes of Stochastic Processes, Math. Comput. Simulation, Vol.33, No.3, 223-241, 1991 (cu I.Vaduva).
 20. A Simulation Study on a Stopping-Time for a Special Birth-and-Death Process, Foundations of Computing and Decision Sciences, Vol.16, No.1, 15-27, 1991 (cu M.Dumitrescu).
 21. Concurrency Control in Database Systems, Research Report, Institut Universitaire de Technologie Paul Sabatier, Toulouse (Franta), 1995.
 22. On three Markov Models for the Clinical Evolvement: A simulation study, Simulation Practice and Theory, Vol.2, No.4-5, 159-177, 1995 (cu M.Dumitrescu)..
 23. On Simulation of Multivariate Lomax Distribution, Econom. Comput. Econom. Cybernet Stud. Res., Vol.29, No.1-4, 5-11, 1995 (cu I.Vaduva).
 24. Distributed Databases, Research Report, Universite de la Mediterranee, Marseille (Franta), 1996.
 25. A Survey for Simulating Beta Distributions, Proceedings Romanian Symposium on Computer Science, Iasi, 205-214, 1996 (cu I.Vaduva).
 26. Algoritmi paraleli pentru simularea variabilei exponentiale, Colocviul international: Sisteme distribuite, Suceava, 1996 (cu H.Georgescu).
 27. A Rejection Method for Simulating Multivariate Lomax Distribution, Rev. Roum. Math. Pures Appl., Vol.41, No.9-10, 687-695, 1996 (cu I.Vaduva).
 28. Probabilistic Algorithms, Research Report, Universidad de Granada (Spania), 289-317, Ed. Computer Libris Agora, 1997.
 29. Simulation of Wishart Distribution, Analele Univ. Bucuresti, Seria Informatica, an XLVI, 51-56, 1997 (cu F.Petre).
 30. On Stochastic Systems with Complete Connections Modelling the Random Flow, Simulation Practice and Theory, Vol.5, 455-472, 1997 (cu M.Dumitrescu, H.Dumitrescu).
 31. A Multivariate Autoregressive AR(1) Model of Distributed Database Systems, Rev. Roumaine Math. Pures Appl., Vol.43, No.9-10, 873-879, 1998 (cu M.Dumitrescu).
 32. Parallel Algorithms for Simulating Arcsin Random Variables, Foundations of Computing and Decision Sciences, Vol.23, No.2, 109-117, 1998 (cu H.Georgescu).
 33. Current trends in distributed databases, Research Report, Aalborg University (Danemarca), 238-265, Ed. Computer Libris Agora, 1999.
 34. Tehnici moderne pentru procesarea informatiei, Research Report 1/99, Facultatea de Matematica, Universitatea Bucuresti, 1999.
 35. Monte Carlo Methods for the Estimating the Solution of an Integral Equation, Rev. Roumaine Math. Pures Appl., 119-127, Vol.45, No.1, 2000.
 36. Laha Distribution: Computer Generation and Applications to Life Time Modelling, Journal of Universal Computer Science, Vol.5, No.8, 1999 (cu M.Dumitrescu).
 37. Generating Order Statistics from a Beta Population, Romanian J. of Information Science and Technology, No.4, Vol.3, 2000.
 38. Simulation of Generalized Arcsin Random Variables, Analele Univ. Bucuresti, Seria Informatica, 31-40, XLIX, 2000.
 39. The Solution of an Integral Equation Via Monte Carlo Simulation, Analele Univ. Bucuresti, Seria Informatica, 43-53, 50, No.1, 2001.

Cursuri universitare si culegeri de probleme pentru studenti

 1. Culegere de exercitii pentru seminarul de bazele programarii calculatoarelor, Tip. Univ. Buc., 1971 (in colaborare).
 2. Exercitii de programarea calculatoarelor, Tip. Univ. Buc., 1973 (in colaborare).
 3. Indrumar pentru utilizarea eficienta a sistemelor FELIX si IBM, Tip. Univ. Buc., 332 pag., 1980 (in colaborare).
 4. Caiet de laborator de analiza numerica, Tip. Univ. Buc., 105 pag., 1981 (cu I.Rizzoli, C.Stefan).
 5. Probleme de analiza numerica rezolvate cu calculatorul, Tip. Univ. Buc., 144 pag., 1983 (cu I.Rizzoli, C.Stefan).
 6. Culegere de probleme si exercitii de simulare, Tip. Univ. Buc., 372 pag., 1983 (in colaborare).
 7. Sisteme de operare, Tip. Univ. Buc., 329 pag., 1987 (cu O.Basca).
 8. Sisteme de programe pentru minicalculatoare, Tip. Univ. Buc., 398 pag., 1989 (cu O.Basca).


actualizat: 22 februarie 20062002 - 2015 -- Facultatea de Matematica si Informatica, Universitatea din Bucuresti
Str. Academiei nr. 14, sector 1, C.P. 010014, Bucuresti, Romania
Tel: (4-021) 314 2863, Fax: (4-021) 315 6990, secretariat fmi.unibuc.ro