English Version

Convocare Consiliul Facultatii 8 martie 2013

 ANUNTSe convoaca sedinta Consiliului Facultatii de Matematica si Informatica in ziua de VINERI, 8 martie 2013, ora 12:00, in Sala de Consiliu a Facultatii.Ordinea de zi:

1. Avizarea rezultatelor concursurilor pentru ocuparea unor posturi didactice vacante.

2. Diverse.
DECAN,    Conf.univ.dr. Victor Tigoiu
2002 - 2015 -- Facultatea de Matematica si Informatica, Universitatea din Bucuresti
Str. Academiei nr. 14, sector 1, C.P. 010014, Bucuresti, Romania
Tel: (4-021) 314 2863, Fax: (4-021) 315 6990, secretariat  fmi.unibuc.ro