English Version

Convocare Consiliul Facultatii 7 aprilie 2016

 ANUNTSe convoaca sedinta Consiliului Facultatii de Matematica si Informatica in ziua de JOI, 7 aprilie 2016, ora 12:00, in Sala de Consiliu a Facultatii.Ordinea de zi:

1. Prezentarea propunerii de Plan strategic al facultatii pe perioada 2016-2020.

2. Avizarea listelor cu propuneri de cursuri optionale pentru anul universitar 2016-2017.

3. Aprobarea Comisiei de asigurarea calitatii pe facultate.

4. Diverse.
DECAN,    Conf.univ.dr. Radu Gramatovici
2002 - 2015 -- Facultatea de Matematica si Informatica, Universitatea din Bucuresti
Str. Academiei nr. 14, sector 1, C.P. 010014, Bucuresti, Romania
Tel: (4-021) 314 2863, Fax: (4-021) 315 6990, secretariat  fmi.unibuc.ro