English Version

Convocare Consiliul Facultatii 8 martie 2013

 ANUNTSe convoaca sedinta Consiliului Facultatii de Matematica si Informatica in ziua de JOI, 27 iunie 2013, ora 12:00, in Sala de Consiliu a Facultatii.Ordinea de zi:

1. Analiza sesiunii de licenta si disertatie iunie 2013.

2. Pregatirea admiterii in facultate iulie 2013.

3. Diverse.
DECAN,    Conf.univ.dr. Victor Tigoiu
2002 - 2015 -- Facultatea de Matematica si Informatica, Universitatea din Bucuresti
Str. Academiei nr. 14, sector 1, C.P. 010014, Bucuresti, Romania
Tel: (4-021) 314 2863, Fax: (4-021) 315 6990, secretariat  fmi.unibuc.ro