English Version

Convocare Consiliul Facultatii 23 septembrie 2015

 ANUNTSe convoaca sedinta Consiliului Facultatii de Matematica si Informatica in ziua de MIERCURI, 23 septembrie 2015, ora 10:00, in Sala de Consiliu a Facultatii.Ordinea de zi:

1. Statele de functii pentru anul universitar 2015-2016.

2. Situatia finala a promovabilitatii pentru anul univeristar 2014-2015.

3. Diverse.
DECAN,    Conf.univ.dr. Victor Tigoiu
2002 - 2015 -- Facultatea de Matematica si Informatica, Universitatea din Bucuresti
Str. Academiei nr. 14, sector 1, C.P. 010014, Bucuresti, Romania
Tel: (4-021) 314 2863, Fax: (4-021) 315 6990, secretariat  fmi.unibuc.ro