English Version

Convocare Consiliul Facultatii 17 decembrie 2015

 ANUNTSe convoaca sedinta Consiliului Facultatii de Matematica si Informatica in ziua de JOI, 17 decembrie 2015, ora 14:00, in Sala de Consiliu a Facultatii.Ordinea de zi:

1. Finalizarea discutiilor asupra modalitatilor de admitere la master in anul I 2016-2017.

2. Finalizarea discutiilor asupra criteriilor de acordare a gradatiilor de merit.

3. Aprobarea calendarului de desfasurare a examenelor de finalizare a studiilor, sesiunea februarie 2016.

4. Aprobarea participarii la concursurilor studentesti cu finantare (partiala) din partea facultatii pentru anul universitar 2015-2016.

5. Aprobarea unui regulament de desfasurare a cursului optional de Algoritmi avansati.

6. Modificarea componentei Comisiei de asigurarea calitatii din facultate.

7. Discutarea si aprobarea unor modificari in fisa de autoevaluare a corpului profesoral al facultatii.

8. Diverse.
DECAN,    Conf.univ.dr. Radu Gramatovici
2002 - 2015 -- Facultatea de Matematica si Informatica, Universitatea din Bucuresti
Str. Academiei nr. 14, sector 1, C.P. 010014, Bucuresti, Romania
Tel: (4-021) 314 2863, Fax: (4-021) 315 6990, secretariat  fmi.unibuc.ro