English Version

Convocare Consiliul Facultatii 11 decembrie 2014

 ANUNTSe convoaca sedinta Consiliului Facultatii de Matematica si Informatica in ziua de JOI, 11 decembrie 2014, ora 12:00, in Sala de Consiliu a Facultatii.Ordinea de zi:

1. Avizarea Comisiilor de concurs, posturi didactice, sem. I, 2014-2015.

2. Aprobarea Regulamentului de etica al studentilor din Facultatea de Matematica si Informatica.

3. Aprobarea metodologiei de sustinere a admiterii si a examenului de licenta la Programul de studiu Tehnologia Informatiei.

4. Diverse.
DECAN,    Conf.univ.dr. Victor Tigoiu
2002 - 2015 -- Facultatea de Matematica si Informatica, Universitatea din Bucuresti
Str. Academiei nr. 14, sector 1, C.P. 010014, Bucuresti, Romania
Tel: (4-021) 314 2863, Fax: (4-021) 315 6990, secretariat  fmi.unibuc.ro