English Version

Convocare Consiliul Facultatii 10 martie 2016

 ANUNTSe convoaca sedinta Consiliului Facultatii de Matematica si Informatica in ziua de JOI, 10 martie 2016, ora 12:00, in Sala de Consiliu a Facultatii.Ordinea de zi:

1. Validarea rezultatelor alegerilor partiale din data de 3 martie 2016 pentru completarea cate unui loc vacant in Consiliul Departamentului de Matematica, respectiv Consiliul Facultatii.

2. Avizarea cuantumului taxelor de studii pentru programele de studii oferite de Facultatea de Matematica si Informatica in anul universitar 2016-2017.

3. Avizarea Regulamentului Facultatii de Matematica si Informatica pentru organizarea si desfasurarea examenelor de admitere la licenta si master 2016.

4. Diverse.
DECAN,    Conf.univ.dr. Radu Gramatovici
2002 - 2015 -- Facultatea de Matematica si Informatica, Universitatea din Bucuresti
Str. Academiei nr. 14, sector 1, C.P. 010014, Bucuresti, Romania
Tel: (4-021) 314 2863, Fax: (4-021) 315 6990, secretariat  fmi.unibuc.ro