English Version

Conferinta Nationala de Invatamant Virtual - 2004

 

Facultatea de
Matematica si Informatica

www.fmi.unibuc.ro

Ministerul Educatiei si Cercetarii www.edu.ro
Universitatea din Bucuresti www.unibuc.ro

SIVECO Romania SA
www.siveco.ro


Noi tehnologii de E-learning
VIRTUAL LEARNING
CNIV - 2004


Conferinta Nationala de Invatamant Virtual
Editia a II-a, 29 - 31 octombrie 2004
Tema: SOFTWARE EDUCATIONAL


ARHIVA C.N.I.V. - editia I, octombrie 2003  ||   Concluzii ()  ||   Ecouri presaInregistrarea deschiderii CNIV 2004 (13 MB)     Galerie de imagini


Stiri        Mesaje         Rezultate Concurs         Mass-Media


Premierea va avea loc MARTI, 9 noiembrie, ora 1300 in sala Consiliului Facultatii de Matematica si Informatica (parter, Decanat).


Volumul CNIV 2004 (Coperta, Continut)        Prezentare CNIV 2004         Concluzii / Multumiri


Certificat de participare        Mentiune de excelenta


Comunicat de presa vers. .HTML sau vers. .PDF

() Realitatea Virtuala (Virtual Reality), tehnologie moderna a informaticii aplicate


Pliant CNIV    |     Programul lucrarilor CNIV    |    Pliant FMI

Nota MEC catre Inspectoratele Scolare JudeteneFormular inscriere on-line

D E F I N I T I I ()


S i s t e m u l  AEL ()


Gandirea algoritmica ()

Afisul conferintei ()

S T I R I

GHID tehnoredactare lucrare
format  .pdf  sau  .doc 

Promovare CNIV - 2004:

S p o n s o r i z a r e  CNIV - 2004
  SIVECO - Romania     Promotia 1978-Informatica Bucuresti     COCA-COLA

  Lista autorilor si lucrarilor inscrise pentru prezentare (in ordinea sosirii formularului de inscrire)
  Lista alfabetica a autorilor inscrisi cu lucrari pentru prezentare
  Lista alfabetica a participantilor fara lucrari


NOU la CNIV-2004: Concursul "Software Educational" ( criterii de evaluare)


Premiile CNIV 2004


O B I E C T I V E :

Implementarea societatii informationale la nivelul Uniunii Europene


 • Promovarea si dezvoltarea cercetarii stiintifice in domeniile e-Learning si Software Educational
 • Lansarea de programe pentru introducerea in procesul de invatamant a tehnicilor de e-learning
 • Oferta educationala pentru profesori si specialisti in scopul introducerii si utilizarii tehnologiilor moderne in predare si evaluare
 • Promovarea si utilizarea Software Educational in invatamantul superior si preuniversitar


  S E C T I U N I  

A - Tehnologii e-Learning - implementare si aplicatii
B - Software Educational in invatamantul superior
C - Software Educational in invatamantul preuniversitar

      E X P O Z I T I A  "Software Educational 2004"
      C O N C U R S U L  "Software Educational 2004" (criterii de evaluare )


  P A R T I C I P A R E  

Autori de produse e-Learning si Software Educational, specialisti,
profesori, studenti, elevi, din toate domeniile de activitate

 • Pentru produsele de e-Learning trebuie sa se defineasca obiectivele, utilizatorii carora li se adreseaza, suportul hardware si software necesar folosirii
 • Pentru produsele de Software Educational trebuie sa se defineasca domeniul si tematica, tehnicile de metodica predarii implementate, nivelul (superior sau preuniversitar) utilizatorilor carora se adreseaza, suportul hardware si software necesar folosirii.

  ETAPE SI ACTIVITATI  

 1. mai-iunie 2004 - lansarea si anuntul organizarii CNIV - 2004
 2. septembrie 2004 - al doilea ANUNT (REZUMAT - max. 1 pag., LUCRARE - max. 8 pag. format .DOC, cu numar par de pag.)
 3. septembrie - octombrie 2004 - primirea lucrarilor/produselor (Autori, Titlu, Rezumat, Sectiune)
 4. 15 octombrie 2004 - Acceptarea lucrarilor/produselor si definitivarea programului CNIV - 2004; publicarea pe Internet; volumul CNIV - 2004.

  O R G A N I Z A T O R I  

Facultatea de Matematica si Informatica:
- Catedra de Informatica, Colegiul de Informatica, Centrul Invatamant la Distanta

SIVECO Romania: - Departamentul INTERNET Space


  LOC DE DESFASURARE  

Facultatea de Matematica si Informatica,
Universitatea din Bucuresti


  PRESEDINTE AL CONFERINTEI  

Prof. Dr. Ion CHITESCU,
Decan - Facultatea de Matematica si Informatica

CO-PRESEDINTE:
Prof.dr. Vasile PREDA

SECRETAR:
Conf.dr. Marin VLADA


  COMITET DE ORGANIZARE  

Prof. Dr. Horia GEORGESCU, Prodecan - Facultatea de Matematica si Informatica

Prof. Dr. Ion VADUVA, Facultatea de Matematica si Informatica

Prof. Dr. Ioan TOMESCU, Sef de catedra - Catedra de Informatica

Prof. Dr. Gabriel PRIPOAE, Director - Centrul Invatamant la Distanta

Conf. Dr. Monica TATARAM, Director - Colegiul de Informatica

Conf. Dr. Marin VLADA, Catedra de Matematici Aplicate si Informatica

Florin ILIA, Radu JUGUREANU - SIVECO Romania


  COMITET STIINTIFIC  

Universitatea din Bucuresti: Prof.Dr. Ileana POPESCU, Conf.Dr. Denis ENACHESCU, Conf.Dr. Florentina HRISTEA, Conf.Dr. Andrei BARANGA, Lect.Dr. Rodica NICULESCU, Lect.Dr. Maria JOITA

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iasi: Prof.Dr. Victor FELEA

Universitatea Tehnica "Gh.Asachi" Iasi: Conf.Dr. Adrian ADASCALITEI

Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca: Prof.Dr. Leon TAMBULEA

Universitatea de Vest Timisoara: Conf.Dr. Dana PETCU

Universitatea din Craiova: Prof.Dr. Nicolae TANDAREANU, Conf.Dr. Ion IANCU

Universitatea "Transilvania" din Brasov: Prof.Dr. Moise COCAN

Universitatea din Oradea: Prof.Dr. Grigore ALBEANU

Universitatea din Pitesti: Prof.Dr. Tudor BALANESCU

Universitatea din Ploiesti: Conf.Dr. Cristian MARINOIU

Universitatea "Ovidius" Constanta: Prof.Dr. Silviu SBURLAN


  C O N T A C T  

E-mail:   vlada fmi.unibuc.ro ; radu.jugureanu siveco.ro


  C O R E S P O N D E N T A  

-- Conf.Dr. M.Vlada, Universitatea din Bucuresti,
Catedra de Matematici Aplicate si Informatica,
B-dul Regina Elisabeta 4-12, sector 1, Bucuresti
Va asteptam cu deosebita placere la lucrarile CNIV-2004;
inscrieri pana pe 15 octombrie 2004
2002 - 2015 -- Facultatea de Matematica si Informatica, Universitatea din Bucuresti
Str. Academiei nr. 14, sector 1, C.P. 010014, Bucuresti, Romania
Tel: (4-021) 314 2863, Fax: (4-021) 315 6990, secretariat fmi.unibuc.ro